Х 17400
Сергєєва, Любов Анатоліївна.
Еколого-гігієнічні основи попередження шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення (за допомогою антимутагенних заходів) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.02.01) / Л. А. Сергєєва ; Укр. наук. гігієн. центр, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - К. : [б. и.], 1999. - 33 с. - Бібліогр. : с. 27-31.
УДК
614.7:504.064.36(043.3)
575.224.6(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. наук. гігієн. центр
Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)