Х 17406
Четверіков, Сергій Геннадійович.
Ерадикація Helicobacter pylori як фактор підвищення ефективності органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.03) / С. Г. Четверіков ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б. и.], 1999. - 20 с. - Бібліогр. : с. 15-17.
УДК
616.342-002.44-089(043.3)
579.84(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)