Авраменко, Анатолій Олександрович.
Роль хелікобактерної інфекції в етіології і патогенезі виразкової хвороби дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / А. О. Авраменко, 2001. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Суходоля, Анатолій Іванович.
Шляхи покращення результатів органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кикки [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.03) / А. І. Суходоля, 1999. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соломенцева, Тетяна Анатоліївна.
Патоморфоз хронічного гастриту у осіб молодого віку в залежності від тривалості персистенції Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Т. А. Соломенцева, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваленко, Лариса Іванівна.
Клініко-морфологічні особливості та методилікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori, у хворих похилого та старечого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Л. І. Коваленко, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Давидова, Світлана Миколаївна.
Нові підступи щодо лабораторної діагностики хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки, обумовлених Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / С. М. Давидова, 1997. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шейко, Володимир Дмитрович.
Оптимізація хірургічної профілактики неспроможності кукси дванадцятипалої кишки після резекції шлунку при ускладнених постбульбарних виразках: (Клін.-експерим. дослідження) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. Д. Шейко, 1996. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи