Х 20159
Сорокін, Олексій Володимирович.
Лікування вагітних з невиношуванням за наявності генітального герпесу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. В. Сорокін ; АМН України, Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології. - К. : [б. и.], 2007. - 23 с. : табл. - Бібліогр.: с. 19.
УДК
618.396-022.7:578.825.11]-08(043.3)

Доп. точки доступа:
АМН України
Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)