Здоровье и питание : Науч.-попул. журн. / ООО "ИЦ"Медпроминфо". - Журнал выходит с 1998г.
Проблеми харчування : щокв. наук.-практ. журн. / Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя. - Журнал выходит с 1932г.
Громадське здоров’я та проблеми харчування : наук.-практ. журн. / Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л. І. Медведя ; голов. ред. М. Г. Проданчук. - Журнал выходит с 2017г.
Єдине здоров’я та проблеми харчування України : наук.-практ. журн. / Наук. центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Л. Ф. Медведя. - Журнал выходит с 2018г.