Сборник трудов по акушерству и гинекологии, посвящённый Дмитрию Оскаровичу Отту по поводу 25-летию его врачебной деятельности [Текст]. Ч. 1 / под ред. В. В. Строганова, 1906. - ХХХІІ, 327 с.
Репина, Маргарита Александровна.
Ошибки в акушерской практике [Текст] : руководство для врачей / М. А. Репина, 1988. - 248 с.
Лизин М.А.
Матково-плацентарний комплекс при синдромі затримки росту вагітної матки [Текст] : (клін.-морфофункціон. характеристика ) / М. А. Лизин, І. Г. Дацун, 2002. - 221 с.
Практическое акушерство в алгоритмах и задачах [Текст] : [Руководство для студентов мед.вузов] / В.А . Полякова, А.В. Болтович , А.П. Горохов и др., 2002. - 263 с.
Жиляев, Николай Иванович.
Акушерство [Текст] : фантом. курс / Н. И. Жиляев, Н. Н. Жиляев, В. В. Сопель, 2002. - 236 с.
Основы перинатологии [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов, слушателей системы послевуз. и доп. мед. образования / Н. П. Шабалов, Ю. В. Цвелев, Е. Ф. Кира [и др.], 2002. - 575 с.
Могілевкіна, Ірина Олександрівна.
Непланована вагітність (особливості перебігу вагітності та пологів, удосконалення надання допомоги в перинатальному періоді) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. О. Могілевкіна, 2004. - 40 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Айламазян, Эдуард Карпович.
Акушерство [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов / Э. К. Айламазян, Б. Н. Новиков, Л. П. Павлова [и др.], 2002. - 526 с.
Айламазян, Эдуард Карпович.
Акушерство [Текст] : Учеб. для студ. мед. вузов / Э.К. Айламазян, Б.Н. Новиков, Л.П. Павлова, Г.К. Палинка и др, 2003. - 527 с.
Дуда, Владимир Иванович.
Акушерство [Текст] : Учеб. для уч-ся мед. уч-щ по спец. "Фельдшер.- акушер. дело" / Вл.И. Дуда, В.И. Дуда, О.Г. Дражина, 2002. - 463 с.
Милованов, Андрей Петрович.
Патолого-анатомический анализ причин материнских смертей [Текст] / А.П. Милованов, 2003. - 76 с.
Аборт [Текст] : (Мед.-соц. и клин. аспекты) / О.Г.Фролова, В.Ф.Волгина, И.А.Жирова и др., 2003. - 154 с.
Плацентарная недостаточность : Диагностика и лечение [Текст] : (Учеб. пособие) / О.Н.Аржанова, Н.Г.Кошелева, Г.Л.Громыко и др., 2001. - 28 с.
Акушерство [Текст] : Справ. Калифорн. ун-та / А. Абухамад, М. Бенбарка, К. Беркович и др., 1999. - 703 с.
Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини [Текст] : Навч. посібник для акушерів-гінекологів, неонатологів, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я, лікарів-інтернів та студентів / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв, Н.В. Котова та ін., 2003. - 184 с.
Проблемы беременности : Науч.-практ. журн. / Рос. АМН. Науч. центр акушерства, гинекологии и перинатологии, Рос. ассоц. гестоза. - Журнал выходит с 1999г.
Клінічна патофізіологія та патогенетична терапія прееклампсії [Текст] / В. М. Запорожан, О. О. Свірський, А. І. Гоженко, С. Р. Галич, 2004. - 247 с.
Шехтман, Май Михайлович.
Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных [Текст] / М. М. Шехтман, 1999. - 814 с.
Венцківський, Борис Михайлович.
Гестози вагітних [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Б. М. Венцківський, В. М. Запорожан, А. Я. Сенчук, 2002. - 111 с.
ВИЧ-инфекция в перинатологии [Текст] / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, Н. В. Котова; под ред.: В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, 2000. - 186 с.