Х 17243
Суходоля, Анатолій Іванович.
Шляхи покращення результатів органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кикки [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.01.03) / А. І. Суходоля ; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б. и.], 1999. - 32 с. : табл. - Бібліогр.: с. 26-28.
УДК
616.342-002.44-089(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)