Х 19493

Богданова, Олена Вікторівна.
Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / О. В. Богданова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Біол. фак., Каф. біохімії, Лаб. фіз.-хім. біології. - К. : [б. и.], 2005. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 13-16.
УДК
612.112.94.015.1:614.876:599.323.4(043.3)
577.152(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Біол. фак.
Каф. біохімії
Лаб. фіз.-хім. біології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)