Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2002. - 298 с.
Вопросы вирусологии : Двухмес. науч.- теорет. журн. / Рос. АМН. - Журнал выходит с 1956г.
Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений / Г.М.Шуб, И.Г.Швиденко, В.И.Корженевич и др., 2003. - 263 с.
Коронавирус SARS - возбудитель атипичной пневмонии [Текст] : Врач. метод. рекомендации: Информ. экспресс-бюл. / В.И.Покровский, В.В.Малеев, О.И.Киселев и др., 2003. - 47 с.
Шапиро Я. С.
Микроорганизмы: Вирусы. Бактерии. Грибы [Текст] : учеб. пособие [для педагогов, учащихся, абитуриентов, студ.] / Я. С. Шапиро, 2003. - 323 с.
Коротяев, Александр Иванович.
Медицинская микробиология, иммунология и вирусология [Текст] : Учеб. для мед. вузов / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев; Под ред. А.И. Коротяева, 2002. - 580 с.
Методические указания к практическим занятиям по микробиологии, вирусологии и иммунологии [Текст] / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. микробиологии, вирусологии и иммунологии ; авт.-сост.: А. Л. Головатюк, Л. А. Зубко, В. С. Крючков [и др.] ; под ред. П. З. Протченко. Ч. 1, 2000. - 237 с.
Phage Mu [Text] : [The collected articles] / Ed. by: N. Symonds, A. Toussaint, P. V. Putte, M. M. Howe, 1987. - 354 p.
Микробиология [Текст] : учеб. для студ. фармац. ВУЗов и фармац. фак. мед. ин-тов / И. Л. Дикий, И. Ю. Холупяк, Н. Ю. Шевелева, М. Ю. Стегний; под ред. И. Л. Дикого, 2004. - 623 с.
Копаниця, Лілія В’ячеславівна.
Біологічні властивості полівірусів, поширених на території України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Л. В. Копаниця, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Тестовые задания для подготовки студентов к текущим занятиям, рубежным контролям, ректорскому контролю, лицензионному экзамену "Крок -1" [Текст] / А. Л. Головатюк, А. А. Грузевский, Л. А. Зубко [и др.] ; под ред. П. З. Протченко, 2004. - 307 с.
Ніколаєнко, Ігор Васильович.
Отримання та порівняльний аналіз гібридом - продуцентів моноклональних антитіл, що диференціюють вакцинні та вірулентні поліо-віруси I, II та III типів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / І. В. Ніколаєнко, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Мікробіологія і вірусологія" [Текст] / Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 1998. - 55 с.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 1, 2004. - 213 p.
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 2, 2004. - 226 p.
Корнюшенко, Ольга Миколаївна.
Імунопатогенез експериментального поліомієліту з позицій гетерогенності популяцій поліовірусів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / О. М. Корнюшенко, 1999. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Мельник, Володимир Володимирович.
Гетерогенність популяцій вірусів Коксаки В за фізико-хімічними властивостями [Текст] : автореф. дис . ... канд. мед. наук : 14.02.06 / В. В. Мельник, 1996. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Селимова, Людмила Мидатовна.
Структурные белки РНК - содержащих оболочечных вирусов: Организация в вирионах, биосинтез вклетках и использование в диагностике вирусных инфекций [Текст] : [автореф. дис. ... д-ра биол. наук.]: 03.00.03 / Л. М. Селимова, 1992. - 59 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Губарева, Лариса Викторовна.
Генетический анализ регуляции репликации вируса гриппа А [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Л. В. Губарева, 1990. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи