Бібліографічний покажчик наукових праць [Текст] : Ін-т гігєни та мед. екології ім.О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000рр.) / АМН України. Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва, 2001. - 338 с.
Еліксири життя. (Біологічно активні речовини) [Текст] : Рек.покажч.літ / Одес.держ.наук.б-ка ім. М.Горького, 2001. - 83 с.
Одесса сегодня: Экология города [Текст] : Библиогр.указат.лит. / Одес.гос.науч.б-ка им. М.Горького, 2003. - 112 с.
Рафаїл Осипович Файтельберг [Текст] : бібліогр. покажч. літ. до 100 річчя з дня народження / наук. ред. В. Р. Файтельберг-Бланк, 2002. - 73 с.
Природа і природні ресурси Північного Причорномор’я [Текст] : бібліогр. покажч. літ. ... / Одес. держ. наук. б-ка ім М. Горького; упоряд О. Г. Кушнір. Вип. 30 : ... за 2000 р., 2002. - 76 с.
500 впливових особистостей [Текст] : [Інформ.-біогр. довід.] / Схід.-укр. біограф. ін-т. - (Україна на межі тисячоліть. Нац. іміджева прогр.: Лідери XXI). [Вип. 2] : Україна. 10 років незалежності (1991-2001), 2001. - 317 с.
Друковані видання співробітників кафедри соціальної медицини, управління та економіки охорони здоров’я 1923-2003 [Текст] : (Хронол. розстановка) / Одес. держ. мед. ун-т, 2003. - 88 с.
Імена України [Текст] : Біограф. щорічник, 1999 / Укр. акад. наук нац. прогресу. Ін-т гуманіт. досліджень, 1999. - 504 с.
Золота фортуна: Золота енциклопедія сучасності [Текст] : Наук.-попул. іл. журн. / Редкол.: Д.Акімов (ред.) та ін., 2001. - 655 с.
500 влиятельных личностей Одесского региона [Текст] : [Информ.-биогр. справочник] / Восточ. укр. акад. бизнеса, 2003. - 336 с.
500 впливових особистостей [Текст] : [Інформ.-біогр. довід.] / Схід.-укр. біограф. ін-т; Гол. ред. Ю.Романенко. - (Нац. іміджева прогр. Лідери XXI). [Вип. 7] : Державних нагород удостоєні / Авт.-укладач Ю.Романенко, 2003. - 352 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Т. 1 : Україна: погляд у третє тисячоліття, 2000. - 490 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 2 : 2000-2001. Золота фортуна : Найкращі торгові марки, вітчізняні товаровиробники, політики, науковці, зірки культури та спорту, правоохоронці, 2000. - 505 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 3 : Нафтопереробна та хімічна промисловість, 2000. - 519 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 4 : Освіта та наука, 2000. - 573 с.
Видные ученые Одессы [Текст] / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова и др.; науч. ред. А. И. Власов. Вып. 14 : Академик Виктор Рафаилович Файтельберг-Бланк : библиогр. указ. лит.: к 70-летию со дня рождения, 2004. - 95 с.
Уславлені постаті України [Текст] : Представлені обл. держ. адміністраціями, М-вами і відомствами, нац. творч. спілками, громад. орг-ми та ін. юрид. особами, що мають офіц. статус в Україні / Міжнар. фонд підтримки соц. ініціатив в України ім. І. Мазепи. Вип. 1, 2002. - 431 с.
Природа і природні ресурси Північного Причорномор’я [Текст] : бібліогр. покажч. літ. ... / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд. О. Г. Кушнір. Вип. 31 : ... за 2001 р., 2003. - 81 с.
Яків Юлійович Бардах [Текст] : Біобібліогр. покажч. літ. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, 2004. - 29 с.
Кто есть кто : Одесса. 1794-1994 [Текст] : Лит.-энциклопед. изд. / Авт.-сост. А.Э. Каменный, 1999. - 543 с.