57
Т 639
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. / В. М. Тоцький. - Одеса : АстроПринт, 1998 -
Т. 1 : Спадковість та мінливість. - 1998. - 476 с. : іл. - ISBN 966-549-171-7
УДК
57
575(075.8)


Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ХР (5)
Свободны: ХР (5)