57
Т 639
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. / В. М. Тоцький. - Одеса : АстроПринт, 1998 -
Т. 2 : Окремі проблеми генетики. - 1998. - 274 с. : іл. - Бібліогр: с. 252-253. -Алф. покажч.: с. 254-258. -Предм. покажч.: с. 259-270. - ISBN 966-549-002-8
УДК
57
575(075.8)


Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ХР (5)
Свободны: ХР (5)