Х 19019
Ракша, Наталія Григорівна.
Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Н. Г. Ракша ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Біол. фак., Каф. біології, Лаб. фіз.-хім. біології. - К. : [б. и.], 2004. - 19 с. : iл., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.
УДК
576.346:577.123.3:612.017.1(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Біол. фак.
Каф. біології
Лаб. фіз.-хім. біології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)