Х 19009
Клепко, Алла Володимирівна.
Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / А. В. Клепко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Біол. фак., Каф. біохімії, Лаб. фіз.-хім. біології. - К. : [б. и.], 2004. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18.
УДК
577.346:611.341.018(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Біол. фак.
Каф. біохімії
Лаб. фіз.-хім. біології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)