Х 18971
Кисіль, Олена Олександрівна.
Структурні особливості плазматичної та міхондріальної мембран етероцитів тонкої кишки шурів за дії іонізуючої радіації та кадмію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / О. О. Кисіль ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : [б. и.], 2004. - 20 с. : іл. - Бібліогр: с.16-17
УДК
577.346:576.314:611.341.018(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)