Х 18926
Морозова, Ольга Вікторівна.
Застосування нормобаричної гіпоксітерапії у відновлювальному лікуванні часто хворіючих дітей [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Морозова ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2003. - 19 с. - Бібліогр: с.15-17
УДК
616.2-022.7-053.2-085.835.3(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)