Х 18363
Літовкін, Кирило Валентинович.
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / К. В. Літовкін ; Укр. акад. наук, Нікітськ. ботан. сад, Нац. наук. центр, Селекц.-генет. ін-т. - Ялта : [б. и.], 2003. - 20 с. - Бібліогр: с.17
УДК
573.6:633.16(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. акад. наук
Нікітськ. ботан. сад
Нац. наук. центр
Селекц.-генет. ін-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)