Х 18518
Гальченко, Катерина Сергіївна.
Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / К. С. Гальченко ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. - Х. : [б. и.], 2003. - 20 с. - Бібліогр: с. 16-17.
УДК
57.086.13:591.146(043.3)

Доп. точки доступа:
НАН України
Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)