Х 25397
Романенко, Людмила Іванівна.
Гігієнічна оцінка антимікробної дії композитів з наночастками срібла [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Л. І. Романенко ; Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України. - Київ : [б. и.], 2016. - 21 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
УДК
615.281(043.3)

Аннотация:

Дисертаційна робота присвячена вивченню та наданню гігієнічної оцінки ефективності антимікробної дії композитів з наночастками срібла та міді, отриманими різними методами.


Доп. точки доступа:
Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)