Х 25375
Жукова, Надія Олександрівна.
Експериментальна фармакокінетика 3-алкокси- 1,4-бенздіазепін-2-она (етоксозепама) [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / Н. О. Жукова ; Нац. фармац. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Харків : [б. и.], 2016. - 18 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
УДК
615.214.015(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню процесів всмоктування, розподілу, метаболізму та елімінації ¹⁴С-етоксозепаму. Конденсацією відповідного 3-хлорпохідного 1,4-бенздіазепіну та ¹⁴С-етилового спирту було синтезовано ¹⁴С-мічену сполуку із питомою активністю 0,7 ГБк/моль та радіохроматографічною чистотою 96,2 %.


Доп. точки доступа:
Нац. фармац. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)