Х 19317
Гурбіч, Олена Анатоліївна.
Диференційоване застосування магніто- та лазеротерапії у комплексному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від стану неспецифічної резистентності організму [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. А. Гурбіч ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького, Каф. фізіотерапії та ЛФК. - О. : [б. и.], 2004. - 22 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 18-19.
УДК
616.12-008.331.1-003.96-085.847/849.19(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького
Каф. фізіотерапії та ЛФК

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)