Х 19337
Парац, Алла Миколаївна.
Гігієнічна оцінка морських водоростей і харчових продуктів з ними як засобів мінімізації дії радіації та ендемії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / А. Л. Парац ; АМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва, Наук. центр радіац. медицини. - К. : [б. и.], 2004. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
615.874.2:613.26(043.3)

Доп. точки доступа:
АМН України
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва
Наук. центр радіац. медицини

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)