Грузевський, Олександр Анатолійович.
Вивчення видоспецифічності поверхневих компонентів Мycobacterium kansasii [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / О. А. Грузевський, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Грузевский, Александр Анатольевич.
Изучечение видоспецифичности поверхностных компонентов Мycobacterium kansasii [Электронный ресурс] : (эксперим. исслед.) : дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / А. А. Грузевский, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Філіповський, Олександр Вікторович.
Виявлення видоспецифічного антигену серед поверхневих компонентів Mycobacterium avium [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / О. В. Філіповський, 2000. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Филиповский, Александр Викторович.
Выявление видоспецифического антигена среди поверхностных структур Mycobacterium avium [Электронный ресурс] : дис. ... канд. мед. наук: 03.00.07 / А. В. Филиповский, 2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Власенко, Ірина Георгіївна.
Структурно-функціональна характеристика адаптивних форм мікобактерій та нові підходи до удосконалення лабораторної діагностики туберкульозу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / І. Г. Власенко, 2010. - 34 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Трофімова, Поліна Станіславівна.
Удосконалення методів лабораторної діагностики туберкульозу на основі сучасних уявлень про біологію його збудника [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / П. С. Трофімова, 2007. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи