Х 18756
Катаржнова, Ірина Валентинівна.
Застосування озокериту в комплексному лікуванні порушень периферичного кровообігу у осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / І. В. Катаржнова ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - О. : [б. и.], 2003. - 21 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
616.1-008:614.876]-085.832(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Харк. мед. акад. післядиплом. освіти

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)