Х 18755
Іванова, Надія Володимирівна.
Фармакодинаміка і механізми дії лігандів гальмових медіаторних систем при експериментальному моделюванні пароксизмальних станів ЦНС [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Н. В. Іванова ; Одес. держ. мед. ун-т, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : [б. и.], 2003. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-16.
УДК
615.21.015(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)