Х 17954
Соломенцева, Тетяна Анатоліївна.
Патоморфоз хронічного гастриту у осіб молодого віку в залежності від тривалості персистенції Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Т. А. Соломенцева ; АМН України, Ін-т терапії, Харк. держ. мед. ун-т. - Х. : [б. и.], 2000. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
616.33-002-091(043.3)
579.84(043.3)

Доп. точки доступа:
АМН України
Ін-т терапії
Харк. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)