Х 17967
Коваленко, Лариса Іванівна.
Клініко-морфологічні особливості та методилікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori, у хворих похилого та старечого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Л. І. Коваленко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, АМН України, Ін-т геронтології. - К. : [б. и.], 2001. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-18.
УДК
616.342-002.44-053.9(043.3)
579.84(043.3)

Доп. точки доступа:
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
АМН України
Ін-т геронтології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)