ББК 81
Л 272
Латинська мова [Текст] : Підручник для студентів фак. пром. фармації вищ. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та навч. фармац. закладів І-ІІ рівнів акредитації / Є.І. Світлична, І.О. Толок, В.І. Базарова, О.Л. Фель ; Нац. фармац. акад. України. - Х. : Вид-во НФАУ, 2001. - 214 с. : табл. - ISBN 966-573-173-4; 966-615-027-1
ББК
ББК 81
81.461-923

Доп. точки доступа:
Світлична, Євгенія Іванівна
Толок, Ірина Олександровна
Базарова, Валентина Іванівна
Фель, Олена Леонідівна

Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ХР (5), ФУЛ (25)
Свободны: ХР (5), ФУЛ (25)