(Нет сведений об экземплярах)

Семенюта, Олександр Миколайович.
Диференційованний підхід до стимуляції овуляції при комбінованому ановуляторному безплідді [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. М. Семенюта ; наук. керівник І. З. Гладчук ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2017. - ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації. -

Аннотация:

Проаналізовано (ретроспективно) 581 амбулаторну карту пацієнток з ановуляторним безпліддям. Встановлено, що у його структурі переважають гіпоталамо-гіпофізарна дисфункція (50,9 %), оваріальні (34,3 %) та інші ендокринні порушення (14,8 %). Помилки алгоритму обстеження і тактики ведення хворих утричі знижують ефективність лікування ановуляторного безпліддя. Проведено комплексне обстеження 320 пацієнток віком від 18 до 35 років з ановуляторним безпліддям. При комбінованому ановуляторному безплідді зниження якості життя корелює з тривалістю захворювання (r=0,67; p0,05). Визначення присутності нульових алелів генів ферментів детоксикації служить додатковим фактором ранньої діагностики та прогнозування синдрому полікістозних яєчників. Наявність клінічних, гормональних, метаболічних і ультразвукових відмінностей у жінок з ановуляторним безпліддям та полікістозом яєчників зумовлює доцільність виділення клініко-патогенетичних варіантів (фенотипів) даного синдрому. Побудовано прогностичну модель реалізації фертильної функції у жінок з ановуляторним безпліддям, яка підкреслює логічність формування досліджуваних груп і необхідність диференційованого підходу до лікування з метою відновлення овуляції. Комплексне патогенетичне консервативне лікування ановуляторного безпліддя приводить до настання вагітності у 53,5 % пацієнток, хірургічна індукція овуляції (парціальна оваріальна деструкція) дозволяє підвищити ефективність комплексного лікування безпліддя до 61,3 %.


Доп. точки доступа:
Гладчук, Ігор Зіновійович (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Нет сведений об экземплярах