Х 25618; 25661
Гарбузенко, Наталя Дмитрівна.
Оптимізація алгоритму диференційованого ведення безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Д. Гарбузенко ; наук. керівник І. З. Гладчук ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2017. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
Параллельные издания:
1. Гарбузенко Н. Д. Оптимізація алгоритму диференційованого ведення безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Д. Гарбузенко ; наук. керівник І. З. Гладчук. - Одеса, 2017. - 150 : іл., табл. (Шифр 2025-519989)
2. Гарбузенко Н. Д. Оптимізація алгоритму диференційованого ведення безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Н. Д. Гарбузенко ; наук. керівник І. З. Гладчук. - Одеса, 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
618.177-06:618.14-007.61]-085(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню маткової перистальтики і внутрішньоматкового транспорту альбумінових мікросфер у хворих з аденоміозом в поєднанні з міомою або без міоми матки методом ультрасонографії і гістеросальпінгосцинтиграфії для оптимізації діагностики причин безплідності при цій патології та розробці алгоритму ведення зазначеної категорії безплідних жінок.


Доп. точки доступа:
Гладчук, Ігор Зіновійович (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)

Копия: эл. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/646 (ХР)