2026
Страшко, Євген Юрійович.
Клініко-фізіологічне обґрунтування комплексної реабілітації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом впливу на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Є. Ю. Страшко ; наук. керівник О. Г. Юшковська ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. мед. стоматол. акад. - Одеса : [б. и.], 2017. - 161 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 131-159.
Параллельные издания: Страшко Є. Ю. Клініко-фізіологічне обґрунтування комплексної реабілітації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом впливу на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Є. Ю. Страшко ; наук. керівник О. Г. Юшковська. - Одеса, 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
616.831-009.11-053.2-08-039.76(043.3)

Аннотация:

У роботі наведено нове рішення актуального наукового завдання – підвищення ефективності медичної реабілітації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом розробки, обґрунтування і застосування клініко-фізіологічного підходу, спрямованого на максимальне включення механізмів саногенезу з використанням корегувального впливу на спіралеподібні кінематичні м’язові ланцюги.


Доп. точки доступа:
Юшковська, Ольга Геннадіївна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Укр. мед. стоматол. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: ел. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/649 (ХР)