CD-ROM
644
Чайка, Анна Олександрівна.
Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / А. О. Чайка ; наук. керівник О. Б. Волошина ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації
Параллельные издания:
1. Чайка А. О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / А. О. Чайка ; наук. керівник О. Б. Волошина. - Одеса, 2017. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
2. Чайка А. О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / А. О. Чайка ; наук. керівник О. Б. Волошина. - Одеса, 2017. - 20 с (Шифр Х 25662)
3. Чайка А. О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного лікаря : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / А. О. Чайка ; наук. керівник О. Б. Волошина. - Одеса, 2017. - 162 с. (Шифр Х 25662)
УДК
616.12-008.331.1-06:616.379-008.64]-08-039.76(043.3)

Аннотация:

У дисертаційному дослідженні наведено розв’язання наукового завдання загальної практики – сімейної медицини, а саме: удосконалення ефективності комплексної медичної реабілітації хворих на резистентну артеріальну гіпертензію (РАГ) із супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2 типу в практиці сімейного лікаря шляхом комплексного застосування магнітотерапії та магнітолазеротерапії на фоні комбінованої медикаментозної терапії, лікувальної дозованої ходьби.


Доп. точки доступа:
Волошина, Олена Борисівна (доктор мед. наук, професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)