(Нет сведений об экземплярах)

Задорожний, Олександр Анатолійович.
Патогенетичні підходи до профілактики та лікування акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних, хворих на туберкульоз легень, обтяжений залізодефіцитною анемією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / О. А. Задорожний ; наук. керівник Н. М. Рожковська ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2017. - 23 с. : табл. - Бібліогр.: с. 17-19. -

Аннотация:

Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі, яка має соціальне та медичне значення, – зниження перинатальних ускладнень у вагітних, хворих на туберкульоз легень (ТБЛ), обтяжений залізодефіцитною анемією (ЗДА). Перебіг вагітності у пацієнток з ТБЛ на тлі ЗДА супроводжується збільшенням частоти розвитку дисфункції плаценти (86,7 %), дистрес-синдрому плода та затримкою його росту (40,0 %), загрозою переривання вагітності (33,3%), передчасними пологами (33,3 %), кровотечею у послідовому та ранньому післяпологовому періодах (6,7 %), порушеннями морфофункціонального стану новонароджених.


Доп. точки доступа:
Рожковська, Наталія Миколаївна (доктор мед. наук, професор )\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т

Нет сведений об экземплярах