Х 25690
Аплевич, Валерія Михайлівна.
Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. М. Аплевич ; наук. керівник О. В. Горша ; Одес. нац. мед. ун-т, Укр. НДІ медицини транспорту. - Одеса : [б. и.], 2017. - 23 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-18.
Параллельные издания: Аплевич В. М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. М. Аплевич ; наук. керівник О. В. Горша. - Одеса, 2017. - ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD-ROM/662)
УДК
616.711-007.55-021.3-039.11-053.6-085.46(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена розв’язанню актуального завдання медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, що полягає у вивченні основних патогенетичних механізмів впливу та ефективності додаткового залучення кінезіотейпування до стандартного протоколу відновлювального лікування дітей старшого шкільного віку, хворих на ідіопатичний сколіоз початкових стадій, у цілому по контингенту та залежно від наявності остеопенії.


Доп. точки доступа:
Горша, Оксана Вікторівна (доктор мед. наук, ст. наук. співробітник)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)

Копия: ел. опт. диск (CD-ROM) Шифр CD-ROM/662 (ХР)