Тугай, Т. І.
Вплив іонізуючого опромінення на активність ферментів антиоксидантного захисту Paecilomyces Lilacinus (THOM) Samson [Текст] / Т. І. Тугай // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. - 2011. - № 1. - С. 29-35. - Библиогр. в конце ст.
(Шифр в БД М 6/2011/73/1)
Рубрики:
Paecilomyces -- возд облуч -- класс
Радиация -- вред возд
Пероксидаза -- возд облуч -- метаб
Каталаза -- возд облуч -- метаб
Супероксиддимутаза -- возд -- облуч -- метабИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗППС (1)
Свободны: ЧЗППС (1)