Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 1 (Введено оглавление)
Роль екзополімерного комплексу корозійно-агресивних бактерій у формуванні біоплівки на поверхні сталі [Текст] / Л. М. Пуріш [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 3-9
Рзаєва О.М.
Оптимізація умов культивування Cryptococcus Albidus - продуцентів альфа-L-рамнозидази [Текст] / О. М. Рзаєва, Л. Д. Варбанець, О. В. Гудзенко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 10-16
Виділення і характеристика антибіотиків стрептоміцетів, ізольованих із грунтів України [Текст] / Б. П. Мацелюх, О. І. Бамбура, О. П. Копейко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 17-23
Влияние Acholeplasma Laidlawii Var. Granulum на лектиновую активность каллусов сахарной свеклы [Текст] / Л. П. Панченко, Е. С. Коробкова, Г. В. Диденко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 24-28
Тугай Т.І.
Вплив іонізуючого опромінення на активність ферментів антиоксидантного захисту Paecilomyces Lilacinus (THOM) Samson [Текст] / Т. І. Тугай // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 29-35
Образование молекулярного водорода ассоциацией спорообразующих микроорганизмов [Текст] / Н. А. Матвеев, А. С. Левишко, И. Р. Притула // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 36-43
Скороход І.О.
Антиоксидантна дія Bacillus Subtilis Azotobacter Vinelandii на насіння злакових культур? [Текст] / І. О. Скороход, Л. С. Церковняк, І. К. Курдиш // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 44-50
Романюк Л.В.
Трансдукция, как один из способов приобретения генетической информации у эрвиний [Текст] / Л. В. Романюк, Н. С. Муквич, Ф. И. Товкач // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 1. - С. 51-55