Галухин В.Я.
Планирование мероприятий ликвидации медико-санитарных последствий с опасными грузами на железнодорожном транспорте [Текст] / В. Я. Галухин // Военно-медицинский журнал : Теорет.и науч.-практ. журн. / М-во обороны Российской Федерации. - М : Красная звезда, 2011. - № 9. - С. 21-29
Современные возможности оказания терапевтической помощи при возникновении массовых санитарных потерь радиационного профиля [Текст] / Ю. Ш. Халимов, А. Н. Гребенюк, М. А. Карамуллин // Военно-медицинский журнал : Теорет.и науч.-практ. журн. / М-во обороны Российской Федерации. - М : Красная звезда, 2012. - № 2. - С. 24-32
Сторчило О.В.
Фармакологічна корекція транспорту глюкози в тонкій кишці нащадків опромінених тварин [Текст] / О.В. Сторчило, В.К. Напханюк, О.А. Багірова // Одеський медичний журнал : Наук.-практ.журн. / МОЗ України. Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса, 2006. - N2. - С. 29-32
Фомин Е.П.
Заболевания злокачественными новообразованиями населения Озерска с 1948-2005гг. [Текст] / Е. П. Фомин, П. В. Окатенко, Н. А. Кошурникова // Медицинская радиология и радиационная безопасность = Medical radiology and radiation safety. - М : РАДЭКОН, 2007. - Т. 52 № 6. - С. 29-34
Ященко С.Г.
Изменения кристаллизации ротовой жидкости при воздействии электромагнитных излучений [Текст] / С.Г. Ященко, О.Э. Куркчи // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия : Науч.- практ. журн. / Укр.НИИ реабилитации и курортологии, Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов, ЗАО"Укрпрофздравница". - Одесса, 2007. - №1. - С. 24-25
Бєляєва Н.В.
Методологічний підхід до діагностики вторинного імунодефіциту у дітей, які народилися від батьків, що зазнали радіоактивного опромінення ,і мешкають у забрудненій радіонуклідами місцевості [Текст] / Н. В. Бєляєва, Л. А. Ляшенко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : журн. для лікаря-практ. / ТОВ "Вид. дім "Здоров’я України". - К. : ТОВ "Медіа-Агентство "Інфомедіа"", 2011. - № 5. - С. 44-51
Мойсеєнко Р.О.
Стан здоров'я дитячого населення та пріоритетні напрямки подальшої мінімізації медичних наслідків Чорнобильської катастрофи [Текст] / Р. О. Мойсеєнко, Д. А. Петрук, Т. Ф. Голубова // Вестник физиотерапии и курортологии : Науч.-мед. журн. / М-во здравоохранения Украины, Евпаторийское о-во физиотерапевтов и курортологов,Крым.гос.мед.ун-т им.С.И.Георгиевского,Крым.респ.НИИ физ.методов лечения имед.климатологии им.И.М.Сеченова. - Євпаторія, 2010. - № 3. - С. 64-67
Субботин Т.И.
Повреждающее воздейстие на организм электромагнитного излучения с длиной волны 30 см ("Лэмбовская частота") [Текст] / Т.И. Субботин, М.А. Яшин, А.А. Яшин // Вестник новых медицинских технологий. - 2006. - N1. - С. 149-151
Регистрация и обработка электромагнитных сигналов, отраженных от биологически активных точек организма [Текст] / С.П. Куротченко, Ю.А. Луценко, А.С. Новиков и др. // Вестник новых медицинских технологий. - 2006. - N1. - С. 161-164
Марченко М.М.
Влияние предварительного облучения на ДНКазную активность и степень фрагментации ДНК ядер клеток карциномы Герена [Текст] / М.М. Марченко, Г.П. Копыльчук, И.А. Шмараков // Вопросы онкологии. - СПб, 2006. - N1. - С. 63-65
Решетов И.
Рак щитовидной железы [Текст] / И. Решетов, В. Ольшанский // Врач. - 2006. - N13. - С. 28-31
Меркулова Г.
Динамика функционального состояния органов пищеварения у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в условиях курорта [Текст] / Г. Меркулова // Врач. - 2008. - N4. - С. 62-63
Сердюк А.М.
Інформаційні проблеми Чорнобильської аварії [Текст] / А.М. Сердюк, І.П. Лось // Довкілля та здоров"я : Наук. журн. з пробл. мед. екології, гігієни, охорони здоров'я та екол. безпеки / Ін-т.гігієни та мед. екологіі ім. О.М. Марзеева АМН України. - Киiв : Ін-т.гігієни та мед. екологіі ім. О.М. Марзеева АМН України, 2006. - Том36 N1. - С. 5-12.
Думанський Ю.Д.
Аналіз ембріогенезу і стану амніотичної рідини у білих щурів за дії електромагнітного навантаження [Текст] / Ю.Д. Думанський, Л.Г. Андрієнко, Л.А. Томашевська // Довкілля та здоров"я : Наук. журн. з пробл. мед. екології, гігієни, охорони здоров'я та екол. безпеки / Ін-т.гігієни та мед. екологіі ім. О.М. Марзеева АМН України. - Киiв : Ін-т.гігієни та мед. екологіі ім. О.М. Марзеева АМН України, 2007. - N1. - С. 5-7.
Чумак А.А.
Імунна система і радіація: двадцятирічний досвід після Чорнобильської катастрофи [Текст] / А.А. Чумак // Журнал практичного лікаря : спеціалізоване інформаційне видання. - 2006. - N3. - С. 2-7
Информативность специализированных регистров для исследования лейкемии среди участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в Украине [Текст] / А.Е. Романенко, Н.А. Гудзенко, В.Г. Бебешко, и др. // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2006. - N4. - С. 15-20
Роль радіаційних та нерадіаційних факторів у розвитку та перебігу гострої лейкемії у дітей [Текст] / В. Г. Бебешко [и др.] // Лікарська справа. - 2012. - № 8. - С. 29-36
Голивец Т.П.
Некоторые аспекты радиационно-индуктированной патологии щитовидной железы [Текст] / Т. П. Голивец // Проблеми ендокринної патології. - 2009. - № 1. - С. 72-81
Про участь гладком'язових клітин судинної стінки в реакціях на пошкодження [Текст] / В.П. Терещенко, Т.П. Сегеда, О.М. Іванова и др // Сімейна медицина : Наук.-практ. журн. / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укр. асоц. сімейної медицини. - Киiв, 2006. - N2. - С. 117-119.
Порушення в органах травлення при аномаліях імунної відповіді різного походження: особливості лікувальної тактики [Текст] / В.П. Терещенко, В.А. Піщиков, М.В. Литвиненко и др // Сімейна медицина : Наук.-практ. журн. / Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укр. асоц. сімейної медицини. - Киiв, 2007. - N3. - С. 59-64