Оптимизация синтеза поверхностно-активных веществ Nocardia Vaccini K-8 при биоконверсии отходов производства биодизеля [Текст] / Т. П. Пирог, Н. А. Гриценко, Д. И. Хомяк // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 15-24
Влияние Cu {\up\fs10 2+} на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter Calcoaceticus IMB B-7241 и Rhodococcus Erythropolis ІBM Ac-5017 [Текст] / Т. П. Пирог [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 3-13