Пирог Т.П.
Роль фосфоенолпіруваткарбоксилази у синтезі поверхнево-активних речовин Acinetobacter Calcoaceticus K-4 [Текст] / Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, Є. Ю. Долотенко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 4. - С. 9-15