Устойчивость к токсичным металлам хемоорганотрофных бактерий, изолированных из Антарктических клифов [Текст] / А. Б. Таширев [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2012. - № 2. - С. 3-7
Скрипаль І.Г.
Описи видів прокаріотів: проблема, вимоги, шляхи вирішення [Текст] / І.Г. Скрипаль // Мікробіологічний журнал. - 2005. - Том67 N6. - С. 3-11
Янева О.Д.
Механизмы устойчивости бактерий к ионам тяжелых металлов [Текст] / О. Д. Янева // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Т. 71 № 6. - С. 54-65