Балко А. Б.
Оптимизация условий индукции бактериоцинов Pseudomonas Aeruginosa [Текст] / А. Б. Балко, В. В. Видасов, Л. В. Авдеева // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2013. - № 1. - С. 79-85