Тугай, Т. І.
Функціонування антиоксидантної системи Aspergillus Versicolor з радіоадаптивними властивостями за дії іонізуючого опромінення [Текст] / Т. І. Тугай // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. - 2011. - № 5. - С. 28-35. - Библиогр.: с. 35
(Шифр в БД М 6/2011/73/5)
Рубрики:
Аспергилл -- возд облуч
Супероксиддисмутаза -- возд облуч -- метаб
Каталаза
Излучения -- вред воздИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗППС (1)
Свободны: ЧЗППС (1)