Пошук і характеристика регуляторів біосинтезу ландоміцину Е у streptomyces Globisporus [Текст] / Б. П. Мацелюх, С. Г. Тимошенко, О. І. Бамбура // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 5. - С. 16-20