Мікробіологічний журнал. - Журнал, 2011г. Т. 73 № 6 (Введено оглавление)
Біологічна активність нативних та модифікованих ліпополісахаридів Rahnella Aquatilis [Текст] / Л. Б. Скоклюк [и др.] // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 3-11
Дія наночастнок металів не деякі мікроорганізми і мікрофлору непастеризованого пива [Текст] / Т. П. Пирог, А. Д. Конон, С. І. Антонюк // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 12-19
Хархота М.А.
Особенности роста пробиотических штаммов Bacillus Subtilis при совместном глубинном культивировании [Текст] / М. А. Хархота, А. И. Осадчая, Л. В. Авдеева // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 25-31
Одержання і характеристика мутантів Streptomyces Globisporus 1912 з підвищеним біосинтезом ландоміцину Е [Текст] / В. Я. Лаврінчук, К. А. Котенко, С. Л. Голембіовська // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 31-35
Чуенко А.И.
Повреждение новых строительных материалов микроскопическими грибами [Текст] / А. И. Чуенко, Ю. В. Карпенко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 36-41
Антивэб активность 6-азацитидина и его производных [Текст] / С. Д. Загородняя, Н. В. Нестерова, А. В. Головань // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 41-49
Ямборко Н.А.
Токсическое и мутагенное действие гексахлорциклогексана и продуктов его микробной деструкции на микробный ценоз почвы [Текст] / Н. А. Ямборко, А. А. Пиндрус // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 50-57
Иваница Т.В.
Обнаружение бактериофагов семейства Siphoviridae у Erwina carotovora subsp Carotovora [Текст] / Т. В. Иваница, Ф. И. Товкач // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 57-63
Вплив структурного Р-білка вірусу кучерявої карликовості картоплі на репліказну активність мРНП-комплексів інфікованих рослин [Текст] / Н. Й. Пархоменко, Л. Ф. Діденко, Л. О. Максименко // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Національний аграрний ун-т, Нац.аграр.ун-т. - Киiв, 2011. - № 6. - С. 63-69