Властивості томатних ізолятів М- та Y-вірусів картоплі в Україні [Текст] / Л. Т. Міщенко, А. А. Дуніч, О. І. Данілова // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. - 2013. - № 2. - С. 89-97. - Библиогр. в конце ст.
(Шифр в БД М 6/2013/75/2)
MeSH-главная: 1.ТОМАТ ОБЫКНОВЕННЫЙ -- LYCOPERSICON ESCULENTUM (классификация, микробиология) 2.POTYVIRUS -- POTYVIRUS (генетика, классификация) 3.РАСТЕНИЙ БОЛЕЗНИ -- PLANT DISEASES (вирусология)

Доп. точки доступа:
Міщенко, Л. Т.
Дуніч, А. А.
Данілова, О. І.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗППС (1)
Свободны: ЧЗППС (1)