Юрлов, Владислав Михайлович.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба, 2002. - 359 с.
Кухновец, Олег Андреевич.
Судебно-медицинское установление давности наступления смерти по динамике нуклеопротеидов в тканях печени, роговицы и хрусталика глаза [Текст] : (комплекс. гистолог., люминесцент.-гистохим. и микрофлуориметр. исслед.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.24 / О. А. Кухновец, 1989. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хили, Патриция М.
Дифференциальный диагноз внутренних болезней: Алгоритмический подход [Текст] / П.М. Хили, Э.Дж. Джекобсон, 2003. - 278 с.
Хижняк, Володимир Володимирович.
Особливості пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38 [Текст] : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / В. В. Хижняк, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савка, Іван Григорович.
Встановлення судово-медичних критеріїв переломів коротких трубчастих кісток кисті при травмах тупими предметами за даними клінічних, морфологічних, експериментальних та експертних досліджень [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / І. Г. Савка, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Васильева, Людмила Федоровна.
Мануальная диагностика и терапия (клиническая биомеханика и патобиомеханика) [Текст] : рук. для врачей / Л. Ф. Васильева, 2001. - 399 с.
Васильева, Людмила Федоровна.
Мануальная диагностика и терапия (клиническая биомеханика и патобиомеханика) [Текст] : рук. для врачей / Л. Ф. Васильева, 1999. - 399 с.
Судебно-медицинская экспертиза : Науч.-практ. журн. / М-во здраоохранения Рос.Фед. Рос. центр. судеб.- мед. экспертизы. - Журнал выходит с 1958г.
Хэгглин, Роберт.
Дифференциальная диагностика внутренних болезней [Текст] / Р. Хэгглин; пер. с нем. Н. П. Вельмина [и др.]; под ред. Е. М. Тареева; предисл. Е. М. Тареева, 1993. - 794 с.
Вельховер, Евгений Сергеевич.
Экстерорецепторы кожи. Некоторые вопросы локальной диагностики и терапии [Текст] / Е. С. Вельховер, Г. В. Кушнир; отв. ред. А. А. Зорькин, 1983. - 128 с.
Вельховер, Евгений Сергеевич.
Экстерорецепторы кожи. Некоторые вопросы локальной диагностики и терапии [Текст] / Е. С. Вельховер, Г. В. Кушнир; отв. ред. А. А. Зорькин, 1991. - 112 с.
Судебная медицина [Текст] : учеб. для студ. стоматол. фак. мед. вузов / Г. А. Пашинян, Г. М. Харин, П. О. Ромодановский [и др.]; под ред. Г. А. Пашиняна, Г. М. Харина, 2001. - 319 с.
Перспективы развития судебной медицины и смежных дисциплин в системе высшего медицинского образования Украины [Текст] : Сб. тр. / Одес. гос. мед. ун-т, 1994. - 242 с.
Liszt, Eduard Ritter.
Die kriminelle Fruchtabtreibung [Текст]. Bd. 1 : (1. bis 3. Teil.), 1910. - XXXII, 274 S.
Молекулярная клиническая диагностика [Текст] / Х. М. Бауэр, А. Е. Бишоп, Р. С. Кампледжон [и др.]; пер. с англ. А. А. Лушниковой [и др.]; под ред.: С. Херрингтона, Дж. Макги, 1999. - 558 с.
Сулоєв, Констянтин Миколайович.
Судово-медична оцінка змін регіональних лімфатичних візлів серця при гострій ішемічній хворобі серця і отруєннях алкоголем [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / К. М. Сулоєв, 2003. - 2003 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кривда, Григорій Федорович.
ПЛР - аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.25 / Г. Ф. Кривда, 2003. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Первомайський, Віталій Борисович.
Неосудність і межі компетенції психіатра-експерта [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.18 / В. Б. Первомайський, 1996. - 48 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Судово-медична експертіза" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 1998. - 21 с.
Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Судово-медична експертиза" [Текст] / Київ. ін-т удоскон. лікарів, Харк. ін-т удоскон. лікарів, 1998. - 31 с.