579
П 837
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Текст] : вибрані лекції : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : ОДМУ, 2002. - 298 с. : іл., табл. - (Библиотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 292-293. - ISBN 966-573-235-8
Параллельные издания: Протченко П.З. Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія. Вибрані лекції : Навч. посібник для студентів вищ. мед. закладів освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П.З. Протченко. - Одеса : ОДМУ, 2003. - 1эл. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
579
579(075.8)
578(075.8)
612.017.1(075.8)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 660 : ФУЛ (650), ХР (10)
Свободны: ФУЛ (650), ХР (10)