Москалик, Оксана Євгенівна.
Можливі фактори ризику та профілактика раку гортані у хворих віком до 50-ти років, які контактували у своїй професійній діяльності з шкідливими речовинами [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. Є. Москалик, 2006. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ваккер, Артур Вернерович.
Лечение распространенных форм рака гортани с применение модифицирующих факторов [Текст] : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.00.14 / А.В. Ваккер, 1994. - 34 с.
Шидловська, Тетяна Анатоліївна.
Характеристика слухових викликаних потенціалів у взаємозв’язку з даними електроенцефалографії у хворих з функціональними порушеннями голосу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.04 / Т. А. Шидловська, 1993. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Говда, Олександр Васильович.
Профілактика гнійних ускладнень при лікуванні хворих на рак гортані [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / О. В. Говда, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Юфа, Марина Георгіївна.
Голосова функція у осіб, які перенесли мікрохірургічне лікування доброякісних новоутворень гортані [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед.наук: 14.00.04 / М.Г. Юфа, 1993. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Савченко, Аліна Валеріївна.
Клініко-імунологічна характеристика перебігу гострого епіглотиту у дорослих [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / А. В. Савченко, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Каширін, Володимир Олександрович.
Активаційна терапія хворих на злоякісні новоутворення фаринго-ларингеальної області з використанням антигомотоксичних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.19 / В. О. Каширін, 2009. - 38 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Улоза, Виргилиос Домининкович.
Атлас болезней гортани [Текст] : атлас / В.Д. Улоза, 1986. - 203 с.
Цыганов, Алексей Иванович.
Функциональные резекции гортани при раке [Текст] / А. И. Цыганов, Л. А. Бухман, 1976. - 120 с.
Хирургические болезни носа, придаточных пазух и носоглотки. Руководство для врачей [Текст] / Под ред.: Я.С. Темкина, Д.М. Рутенбурга, 1949. - 619 с.
Компанеец, Соломон Маркович.
Болезни носа и околоносовых пазух [Текст] : Пособие для студентов и врачей / С.М. Компанеец; Под ред. и с доп. А.И. Гешелина, 1949. - 452 с.
Старостенко А.М.
Применение витаминов В1 и С в комплексном лечении больных раком гортани [Текст] : дис. ... канд. мед. наук / А. М. Старостенко, 1964. - 312 с.
Спесивцев, Олег Григорьевич.
К вопросу о применении стрептомицина и электрокаустики при туберкулезе гортани [Текст] : дис. ... канд. мед. наук / О. Г. Спесивцев, 1954. - 290 с.
Спесивцев, Олег Григорьевич.
К вопросу о применении стрептомицина и электрокаустики при туберкулезе гортани [Текст] : дис. ... канд. мед. наук. Приложение : Краткие сведения о больных, результаты лечения, которых анализируются в работе " к вопросу применения стрептоминицина и электрокаустики при туберкулезе гортани" / О. Г. Спесивцев, 1955
Богомильский, Михаил Рафаилович.
Диагностика и хирургическое лечение хронических стенозов гортани у детей [Текст] : руководство для врачей / М. Р. Богомильский, А. Ю. Разумовский, З. Б. Митупов, 2007. - 78 с.
Шидловська, Тетяна Анатоліївна.
Актуальні питання фоніатрії [Текст] : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл., лікарів-інтернів та лікарів-слухачів курсів післядиплом. освіти / Т. А. Шидловська, А. Л. Косаковський, 2007. - 231 с.
Лисак, Олена Іллівна.
Принципи й методи анестезії і раннього післяопераційного знеболювання при операціях з приводу злоякісних новоутворень гортані [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / О. І. Лисак, 2008. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Боцман Н. Е.
Туберкулез гортани [Текст] : (патол. анатомия и патогенез) : дис. ... канд. мед. наук / Н. Е. Боцман, 1950. - 339 с.
Евчев, Федор Дмитриевич.
Злокачественные опухоли гортани [Текст] / Ф. Д. Евчев, 2008. - 326 с.
Агеева-Майкова, Ольга Григорьевна.
Основы оториноларингоневрологии [Текст] / О. Г. Агеева-Майкова, А. В. Жукович, 1960. - 299 с.