Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова : Науч.-практ. журн. / ЦИТО, ЦНИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. - Журнал выходит с 1994г.
Вісник ортопедії, травматології та протезування : Укр. наук.-практ. журн. / Укр. асоціація ортопедів-травматологів, Укр. асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії, Укр. НДІ травматології та ортопедії. - Журнал выходит с 1999г.
Травматология и ортопедия России : Науч.-практ. журн. / Мед. ассоц.Санкт.-Петербург. ин-т травматологии и ортопедии. - Журнал выходит с 1993г.