Тугай, Т. I.
Вплив іонізуючого випромінювання низької інтенсивності на активність каталази та супероксиддисмутази Hormoconis Resinae / Т. I. Тугай, Н. М. Жданова, O. I. Бузарова // Мікробіологічний журнал. - 2009. - Том 71, N 1. - С. 16-21
(Шифр в БД М 6/2009/71/1)
Рубрики:
Ионизирующее излучение
Каталаза -- возд облуч
Супероксиддисмутаза -- возд облуч


Доп. точки доступа:
Жданова, Н. М.
Бузарова, O. I.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗППС (1)
Свободны: ЧЗППС (1)